PRIVACY POLICY

Onze informatie inzake bescherming van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Wij (Wesco International B.V.) gebruiken de door u meegedeelde gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van de overeenkomst. Uw gegevens worden voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen meegedeeld aan de vervoersonderneming die belast is met de levering. Ter afwikkeling van de betaling geven wij uw betalingsgegevens desgevallend door aan onze huisbank. De gegevens worden niet aan andere derden meegedeeld of voor reclamedoeleinden gebruikt. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist.

Nieuwsbrief

U kunt u inschrijven op onze nieuwsbrief. Daartoe moet u ons in elk geval uw e-mailadres meedelen. Andere gegevens voor de optimalisatie van de nieuwsbrief, kunt u vrijwillig opgeven. Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u de nieuwsbrief te sturen. Afmelding van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Gebruik daarvoor de in de nieuwsbrief opgenomen link of stuur een e-mailbericht aan het volgende adres: info@wesco-shop.nl

Cookies

Om de website te kunnen aanbieden maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer (functionele cookies). Verder maken wij gebruik van cookies die ons in staat stellen het gebruik van onze website te analyseren (Google Analytics), en van cookies die bijdragen aan het veilig functioneren van onze website (csrftoken). Cookies bevatten informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Wij maken gebruik van sessie-cookies, die na afloop van uw browsersessie worden verwijderd. Wij maken ook gebruik van permanente cookies, deze blijven voor langere tijd op uw harde schijf aanwezig, en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen. U kunt de geplaatste cookies te allen tijde via uw browsermenu weer verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ingekort tot 3 octetten voordat het naar de VS wordt verstuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Beveiliging

Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, toegang, verandering en distributie van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controle is een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

Informatie, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Wesco International B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszin in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Wesco International B.V. via info@wesco-shop.nl. Wesco International B.V. zal u binnen 4 weken mededelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zal of kan voldoen.